OVERVIEW / PETER SPAANSdivers werk peter spaans 1992